Ψωφίδα

Στην πόλη – κράτος της Αρχαίας Ψωφίδας έζησε, σύμφωνα με τον περίφημο Χρησμό του Μαντείου των Δελφών, “ο ευτυχέστερος, όλων των ανθρώπων, ο εκ Ψωφίδος Αγλαός”.

Φαίνεται έτσι πως η Ψωφίδα ήταν ένας φημισμένος τόπος, μία περίφημη Αρκαδική πόλη, χάρη στα δημόσια κτίρια και τα σπουδαία τείχη, αλλά και το “ευ ζην” των κατοίκων της.

Όμως ο χρησμός, κατά τη γνώμη μας, δεν εκφράζει μόνο την περίπτωση ενός μεμονωμένου ανθρώπου ή γεγονότος.

Συνήθως εκφράζει συμβολικά το κλίμα και το πνεύμα ενός τόπου και μιας ολόκληρης εποχής.

Τις ασχολίες τον έρωτα την αναψυχή τα έθιμα.

Ωστόσο κάθε τόπος που αναπτύσσεται, γνωρίζει την ακμή, την παρακμή, την φθορά και την αναγέννηση.

Sign In