Μικρός Ποντιάς

Στο Τοπικό Διαμέρισμα Μικρού Ποντιά ανήκουν οι οικισμοί Μικρός Ποντιάς, Μεγάλος Ποντιάς, Λομποκάς, Καρούσι και Γεωργέικα.

Μικρός Ποντιάς

Αναγνωρίστηκε σαν συνοικισμός στο Ν. Αχαΐας με λιγότερους από τριακόσιους κατοίκους με το Β.Δ. 3/18.8.1912, ΦΕΚ. 256/1912. Το 1889 είχε 95 κατοίκους, το 1920 219, το 1940 212, το 1951 211, το 1961 189, το 1971 106, το 1981 120 και το 1991 109 κατοίκους. Βρίσκεται σε υψόμετρο 820μ. Το όνομα του χωριού συνδέεται με Σλαβική λέξη Βόντια ή Βοντά που σημαίνει νερό, νερότοπος.

Μεγάλος Ποντιάς

Αναγνωρίστηκε σαν συνοικισμός στο Ν. Αχαΐας με λιγότερους από τριακόσιους κατοίκους αλλά υπάρχει σχολείο με το ΒΔ. 3/18.8.1912, ΦΕΚ. 256/1912. Το 1889 είχε 176 κατοίκους το 1920 176, το 1940 266,το 1951 244, το 1961 182, το 1971 171, το 1981 158 και το 1991 137. Βρίσκεται σε υψόμετρο 740μ. Οι κάτοικοι είναι κυρίως γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Επίσης πηγή αναφέρει ότι το 1851 το χωριό είχε 61 οικογένειες με 350 κατοίκους.

Sign In