Τρικάμαρο γεφύρι στη Δάφνη

Με τα τρία ανισομερή τόξα του ενώνει τις όχθες του Πάϊου ποταμού, στη Δάφνη. Είναι σχετικά πρόσφατα εππισκευασμένο με το πρόγραμμα Leader και ευθύνη του τ. δήμου Δάφνης.

Sign In