Γεφύρι Τσερχοτάμπεη

Γεφυρώνει τον Λάδωνα, κάτω από το χωριό Φίλια. Χτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα με έξοδα του Γεωργίου Τσορωτά  ή Τσερχωτά.

Sign In