Γεφύρι του Λαδά

Μονότοξο, επί του κυρίως Σελινούντα στη διασταύρωση της Ε.Ο. για Άνω Βλασία. Συνέδεε και συνδέει την Πάτρα με τα Καλάβρυτα.

Sign In