Γεφύρι στους Πετσάκους

Γεφύρωνε το ποτάμι που κυλούσε κάτω από το χωριό και χυνόταν στον Σελινούντα. Μονότοξο και ξερογέφυρο, αφού η κοίτη του ποταμού έχει αλλάξει.

Sign In