Γεφύρι στο μύλο του Λιάσκου

Μονότοξο, επί του Σελινούντα στα όρια της Άνω Βλασίας. Χτίστηκε το 1951 σε αντικατάσταση παλιού ξύλινου. Βρίσκεται στη θέση "Κούναδη", κοντά στον παλιό μύλο του Λιάσκου.

Sign In